Deneyimsel Tasarım Öğretisi

NASP; açılımı Neuro Anti Smoking Programming’dir. Türkçe NASP: Zihinsel Sigarayı Bırakma Programlaması anlamına gelir. Bilindiği gibi sigara bırakma sürecinde en büyük problem zihinsel ve davranışsal problemlerdir.Bazıları, nikotin yoksunluğu yaşayacağına inanır. Bazıları hayatında boşluk olacağını düşünür veya bazılarının kilo alma korkusu vardır. Bazıları içinde hayatta artık başka birşeyden keyif alamayacağı inancı vardır.Bu inançların sayısını arttırmak da mümkündür.NASP, kişilerin karşılaşacakları bu psikolojik problemleri ortadan kaldırmak için hazırlanmıştır.
Tümünü Oku

DTÖ NASP DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ

Sigara bırakmadaki diğer bir problem de sigarayı bırakmaya karar verebilmektir.Bu kararı vermiş ve denemiş olanların da en büyük problemi yeniden başlamaktır.Esasında her tiryaki bir süreliğine sigarayı zaten bırakır.Otobüs veya uçak seyahatinde, kullanımı yasak olan yerlerde bir süreliğine bırakır.Bu sebeple aslında en büyük problem bıraktıktan sonra tekrar başlamaktır.NASP,  kişilere zihinsel problemlerle mücadeleyle birlikte yeniden başlamayı engelleyen zihinsel çözümler sunar.Bu programinsanlara herhangi bir alete bağlanmadan, ilaç veya dışarıdan bir madde yardımı almadan zihinsel olarak sigaradan kurtulma yöntemlerini sunar.

Nasp eğitimleri Deneyimsel Tasarım Öğretisi sigara bırakma programıdır.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olup kişilerin bağımlılıklarından kurtulmasını amaçlar.

 

ZİHİNSEL SİGARAYI BIRAKMA PROGRAMLAMASI

NASP, açılımı Neuro Anti Smoking Programming dir. Türkçe NASP, Zihinsel Sigarayı Bırakma Programlaması anlamına gelir. Bilindiği gibi sigarayı bırakma hedefinde aşılması en güç problemler zihinsel ve davranışsal problemdir. NASP kişilerin karşılaştıkları bu psikolojik problemleri ortadan kaldırmak için hazırlanmış bir programdır.

İnsanların sigarayı bırakırken en çok zorlandıkları problemlerden biri sigarayı bırakmaya karar verebilmek ve bıraktıktan sonra yeniden başlamamayı başarabilmektir

NASP'ta katılımcılar bir ilaç kullanmadan, herhangi bir alete bağlanmadan, dışarıdan herhangi bir madde kullanmadan, zihinsel olarak sigara içme isteğinden kurtulabilmenin yöntemlerini öğrenirler. Bununla birlikte sigarayı bıraktıktan sonra yeniden başlamamak için nasıl bir strateji uygulamaları gerektiğiyle ilgili donanım kazanırlar. Bu sebepten dolayı NASP, sigarayı bırakmak isteyen herkesin katılabileceği bir programdır

Amacı, insanların sigara bağımlılığından kurtulmasına ve özgürleşmesine yardımcı olabilmektir. İnsanlar sigarayı bırakırlarken karşılaştıkları bazı problemler vardır. Bunların en önemlileri psikolojik, davranışsal ve nikotin bağımlılığından kurtulmaktır. Nikotin bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık; kısa sürede yoğunlaşan ve ortadan kaybolan bağımlılık iken psikolojik bağımlılık aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir. Sigarayı bırakanların 3 gün ( nikotin bağımlılığından kurtulduktan ) sonra sigaraya tekrar dönmelerinin sebebi de budur.

Sigarayı bırakmanın önündeki en büyük engel zihinsel bağımlılıktır.

Sigarayı bırakma konusunda en çok vurgulanan mesaj sigaranın sağlığa zararlı olduğu mesajıdır. İnsanlar bu gerçeği bilmesine rağmen, sigaranın sağlığa zararlı olduğu bilgisi, sigarayı bırakmak ve başlamamak konusunda insanlar üzerinde yeterli etkiyi yapmamaktadır. Çünkü insanlar sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmedikleri için sigara içmezler.Sigara içmek zevklidir inancını değiştiremedikleri için içmeye devam ederler. Sigaraya yüklemiş olduğumuz gerçek olmayan inançlardan dolayı sigaradan vazgeçmekte zorlanırız.

İşte NASP Programında sigarayı bırakmak isteyen bireyler için sigaraya karşı olan zihinsel ilgilerini nasıl değiştirebileceklerine dair bilgileri ve yöntemleri aktarmaktır. Sigarasız yapmamamıza sebebiyet veren yanlış inançları ve sigaranın zevkli olduğunu çağrıştıran zihinsel çapaları ortadan kaldırabilmektir.

Nasp Programına katılmaya karar vermeden önce bilgilendirme amaçlı NASP tanıtım semineri düzenlenmektedir. Bu seminerden sonra NASP programına katılmak istenenler belirlenir. NASP Eğitimi, Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin sosyal sorumluluk projesidir. Bu sebepten dolayı NASP bedeli çok cüz-i rakamdır.

Anlatılan bütün bilgiler;Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilgi teknolojisinden faydalanarak dizayn edilmiştir.

Anlatılan bilgiler gerçekliği ispat edilmiş, deneyimselleşmiş, tutarlı, faydalı, uygulanabilir ve anlaşılabilir bilgilerdir.

 

DTÖ GERÇEĞİ DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, tutarlılık testinden geçmiş olan deneyimleri paylaşarak, kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için belirleyeceği  yol haritasını tasarlamasına destek olur. İnsanoğlu, ulaştığında mutlu ve başarılı olacağını zannettiği şeyler için bir ömür boyu çabalar durur. İstediği şeylere ulaştığında ise, çoğu zaman o kadarda mutlu olamadığını farkeder. Çünkü gerçekle sahteyi ayırt etmekte zorlanır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi gerçeklik ilmidir ve sahte ve gerçeği birbirinden ayırmamıza yardımcı olur. Gerçeği bilen kişi, sahteyi bilir ve kendi iradesiyle ikisi arasında bir seçim yapar. Deneyimsel Tasarım Öğretisi'nde paylaşılan tüm bilgiler,

  • Tutarlı
  • Uygulanabilir
  • Anlaşılabilir
  • Faydalı olma özelliği taşır.

Tüm bilgiler; tüm zamanlarda, tüm insanları kapsar niteliktedir.

 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, hayatın içindeki deneyimlerlerden faydalanılarak tasarlanmış bir bilgi teknolojisidir. Deneyimsel kısmını geçmişten, tasarım kısmını ise şimdiki ve gelecek zamandan alarak geçmişin deneyimleri ile şu ana ve geleceğe köprüler kurar. Yeryüzündeki tüm canlı ve cansız varlıkların hayatlarındaki ortak deneyimleri harmanlayarak insanların hem bugününü hem de yarın gideceği yolun haritasını, deneyimselleştirilmiş öngörülerle çizmesine olanak sağlar.

 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, insanın hayattaki amacını amaç edinmiştir. İnsan bir kez geldiği şu hayatta ne yaparsa yapsın mutlu olmak, başarılı olmak ve etrafındakilerle doyumlu ve kaliteli ilişkiler kurmak için yapar. Bu amaçlar tüm insanlar için ne kadar ortaksa, bu amaca götürdüğüne inandığı yollar da o kadar çeşitlidir. İnsan bazen onu mutluluğa ve başarıya götürecek yolların seçiminde yanılır. Yanlış yerlerde yanlış kazançlar arar. Yanlış davranışlarla ve yanlış hamlelerle olumlu sonuçlar bekler. Eğer varmak istediği yer ya da gideceği yola dair bir bilgisi yoksa, bir bilinmez içinden doğaçlama yapar ve  sanki daha iyisiymiş gibi gelene yönlenir. Dener, yanılır, bulur, öğrenir. Her seferinde deneyerek ortaya çıkacak başarılı ve başarısız sonuçları bizzat gözlemleyerek sonuca ulaşmayı tercih eder. Oysa hayattaki en pahalı, en zaman kaybettirici ve en kârı düşük öğrenme yöntemi deneme-yanılma (trial-error method) yöntemidir.

 

Bu sebeple Deneyimsel Tasarım Öğretisi ulaşılması istenen bir amaç ve hedef doğrultusunda deneyimselleştirilmiş öngörüleri insanlara sunarak, bu hayattaki nihai amacına deneme yanılma yapmadan, en kısa yoldan ve en etkili biçimde ulaşma fırsatı sunar.

 

 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ ‘NİN BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN ‘’TUTARLILIK İLKESİ‘’ NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak ortaya koyduğu tüm yasaları yine bilimsel güvenilirlik yöntemleri ile test eder. Bu güvenilirlik yöntemlerinden biri  tutarlılıktır. Tutarlılık, yasasal bir düzen içinde tanımlanan tüm yasaların, tüm durumlar ve konular için geçerli olması halidir. Diğer bir deyişle, ortaya konan yasaların birbiri ile çelişkili sonuçlar üretmemesi de denilebilir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin, bugüne kadar geniş kitleler tarafından kabul görmesini sağlayan sebep, deşifre ettiği yasaların ve ortaya koyduğu stratejilerin kendi içinde tutarlı oluşudur.

  

Deneyimsel Tasarım Öğretisi içindeki her bir bilgi diğer bir bilgiyle ortak bir yasa üzerinden birbirine bağlıdır.

Bir bilimsel güvenirlilik yöntemi olan tutarlılık; ortaya koyulan bilgilerin kendi içinde bir sistematiğe sahip olmasını sağlar. Her bir bilgi bir sonraki bilgiyi destekler ve ispatlar niteliktedir. Bilgiler arasında her hangi bir çelişki yoktur. Tam aksine tüm bilgiler arasında mutlak bir ilişki vardır. Tıpkı fizik, kimya veya matematik gibi pozitif bilimlerdeki aksiyom ve yasaların diğer aksiyom ve yasalar ile olan ilişkisi gibi... Nasıl ki pozitif bilimlerde tutarlı bir bilgi, bir diğer bilgiye kapı açarsa, Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde anlatılan her bir bilgi de yeni bir bilgiye kapı açar.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi içindeki her bilgi, salt gerçekliğin ifadesidir. Gerçek, aynı zamanda tutarlı içerik demektir. Bilimsel tüm süreçlerde de ortaya konduğu üzere, bir bilginin gerçek olup olmadığının belirlenebilmesi için tutarlılık testinden geçirilmesi gerekir. Bir bilginin ne kadar tutarlı olduğu, kendisinin zıttı meydana geldiğindeki durumlara bakılarak anlaşılabilir. Verilen bilginin tam zıttında meydana gelen sonuç, kendisi meydana geldiğindeki ortaya çıkan sonuçtan ne kadar zıtsa, verilen bilgi o kadar gerçek ve bir o kadar da tutarlıdır. Aynı zamanda, tutarlı bir bilginin hem rasyonel, yani akıl ve mantığa yatan hem de diğer bilgilerle uyumlu olup birbirini desteklemesi gerekir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde yer alan tüm bilgiler hem rasyonel hem de diğer bilgilerle ilişkilidir.

 

 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “FAYDACILIK PRAGMATİZM İLKESİ” NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi’ndeki tüm bilgiler pragmatiktir. Yani bir bireyin toplamdaki faydasını göz önünde tutarak oluşturulmuş bilgilerdir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde bir bilgi ancak fayda sağlıyorsa aktarılır. Faydalı olan bir bilginin kişiyi tüm zamanlarında daha iyiye götürme özelliği vardır. Bu sebeple Deneyimsel Tasarım Öğretisi’ndeki tüm bilgilerin amacı bireyin tüm zamanlarında dününe göre iyi olmasına yardımcı olmaktır. İnsan, doğası gereği anlık çıkarları ile toplamdaki faydasını karıştırabilir. Anlık olarak acı verebilecek pek çok şey, ona hayatının toplamında fayda sağlıyor olabilir ya da anlık olarak keyif veren pek çok şey onu toplamda zarara uğratabilir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi insana anlık haz ve toplamda fayda veren pek çok şeyin ayrımını belirgin bir şekilde yapmasını sağlayacak  bilgiler içerir. Her bilgi daha büyük bir fayda sağlamak için aktarılır. Daha büyük bir fayda sağlamayacaksa,  o bilgi müfredata dahil edilmez. Bu bilgiler kişinin tüm hayatında mutlu ve başarılı olmasına destek olmak için tasarlanmıştır.

 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi insan davranışlarını incelediğinden, davranışsal boyuttaki doğruyu ve yanlışı ayrıştıran bir bilgi teknolojisi de denilebilir. Bu ayrıştırmayı yaparken, o davranışların meydana getirdiği sonuçlara göre değerlendirme yapar. Bu değerlendirme yapılırken “faydacılık [u2] ilkesi” bir yöntem olarak kullanılır.

Termodinamik yasalardan elektromanyetizmanın temel varsayımlarına kadar fiziğin en temel konuları doğada bir boşluğun olduğunu kabul etmediği gibi, hayatın içinde boşluğun olduğunu kabul etmez. Buradan yola çıkılarak, ele alınan bir bilginin ya faydalı ya da zararlı olduğu gerçeğine ulaşılır. Fayda sağlamayan her şey mutlaka zarar verecektir. Dolayısıyla hayatın içinde insanın yapmış olduğu her davranış ve hamle onu ya faydaya ya da zarara yaklaştırır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin içerdiği bilgilerin pragmatik özelliği sayesinde  bireyin her bir davranışında kendisini faydaya yaklaştırması, zarardan da bir o kadar uzaklaştırması hedeflenir.

 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “UYGULANABİLİRLİK İLKESİ” NEDİR?

Uygulanabilirlik ilkesi, bir bilginin doğrudan bir insanın hayatına geçirilebilir olması ile ilgilidir. Bilgiler pratiktir, her zaman ve her yerde uygulanabilir. Anlatılan her içerik, hemen hayata geçirilebilen pratik bilgilerden oluşur. Deneyimsel Tasarım Öğretisi; yeryüzünün deneyimleriyle tasarlanmış bir bilgi topluluğu olduğundan uygulanamaması söz konusu değildir. Öğretiyi duyan kitlelerin de anlatılan bilgilerin taşıyıcısı değil yaşayıcısı olması hedeflenir. İnsan zihni, duyduğu ama uygulayamadığı bilgiyi saklama yeteneğine sahip değildir. İnsan öğrendiği bilgiyi uyguladıkça o bilgiye değer verir ve sahiplenir. 

 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “ANLAŞILABİLİRLİK İLKESİ” NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilimsel verilerden ve araştırma yöntemlerinden faydalanır. Ancak bunları strateji olarak insanlığın kullanımına sunarken çok yalın ve sade bir dil kullanır. Bilimsel olarak araştırır ama sanatsal olarak aktarır. Bu sebepten dolayı anlatılan bilgiler toplumun farklı eğitim ve kültür seviyelerindeki insanlar tarafından anlaşılabilir. İnsanları etkilemek için az bilinen kelimeler ve birtakım terminolojiler barındırmaz. 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, anlaşılabilirlik ilkesini epistemoloji üzerine inşa eder. Epistemoloji, kavramların gerçek anlamlarını, doğasını ve kaynağını ele alır ve ortaya çıkartır. İnsan, doğası gereği duyduğu her bilgiyi bildiğini zanneder. Günlük dilde gerçek anlamlarını bilmeden onlarca kelime kullanır. Oysa kullandığı kelimelerin zihnindeki tanımı başka, gerçek tanımı başkadır. İnsan, bir davranışı ya da kavramı anlayamadığında ona verdiği tepkiler de doğaçlama olmaya başlar. Bir bilinmezin içinde denemeler ve yanılmalar yapar. Bir acı ile karşılaştığında uzaklaşan insan, bir haz bulunca da ona yaklaşmak ister. Edindiği tecrübe ve yanılgılarıyla bir kez geldiği şu hayata yön vermeye çalışır. Yön verirken varmaya çalıştığı tek yer, yani ana amaç, başarı ve mutluluktur. Amaçlar tüm insanlar için ortak olsa da buna götürdüğüne inandığı hedefler çok farklıdır. Hedefleri belirlerken de çoğu kez başarı ve mutluluğun epistemolojisini değil zihnindeki kendi tanımlamış olduğu başarı ve mutluluğa yönelik hedefler belirler. Belirlediği hedeflerin sonunda da o hedefin kendisini gerçek mutluluk ve başarıya götürmediğini farkeder. Halbuki gerçek başarıya ve mutluluğa ancak onları doğru tanımlayarak erişilebilir.

Bu sebeple, Deneyimsel Tasarım Öğretisi, kavramların gerçek anlamlarını açıklar. Tıpkı başarı ve mutluluk gibi günlük dilde sık sık kullandığımız pek çok kelimenin de epistomolojisini (gerçek anlamını) deşifre ederek insanlığın kullanımına sunar. Kavramların gerçek anlamları bilindiğinde kişinin zihnindeki belirsizlikler ortadan kalkar. Bu yüzden insan, düşebileceği tuzaklara ve alabileceği önlemlere karşı daha hazırlıklı olur. Bireyin hem doğru yerde tepkiler verebilmesini sağlar hem de gerçek problemini de fark ettirip bireyi çözüme ulaştırır.

İnsanoğlunun tepki verebilmesi için algılaması gerekir. İnsanın düşünceleri ne kadar önemli olursa olsun, iletişim kurduğu kişinin davranışlarına bakarak tepki verir. İnsanlar, düşüncelerimize değil, davranışlarımıza bakarak bizleri değerlendirir ve hakkımızda bir fikir sahibi olurlar. Oysa biz, kendi inandığımız ve hissettiğimiz şeylerle diğer insanların hakkımızda fikir sahibi olduğunu ve değerlendirildiğimizi zannederiz.

İnsan, davrandığı kadardır. Kişi nasıl davranıyorsa, o kadar anlayabilmiş demektir.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi'nde anlatılan tüm bilgiler bu dört temel süzgeçten geçirilmiş ve hayatın içindeki her alana uygulanarak bilgilerin tutarlılığı gözden geçirilmiştir. Bu dört temel ilkeden sadece bir tanesi bile o bilginin özelliği değilse bilgi müfredat dışı kalır.

İnsanoğlu var olduğundan bu yana amacı hiç değişmedi; Mutlu ve Başarılı olmak...
Deneyimsel Tasarım Öğretisi de, insanın amacını amaç edinmiştir. Sunduğu stratejilerle dününe göre daha mutlu, daha başarılı ve daha marifetli biri olmasına destek olur. Bu sebeple, insanın bugün nasıl olduğuyla değil, dününe göre nasıl olduğuyla ilgilenir. Kişinin ihtiyacına bakar ve ona göre stratejiler üreterek ona yöntemler sunar.

MAKALELER

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, Duyurular, Zirveler

SPOR VE MOTİVASYON

İnsan, kendisine bakmaya karar verdiğinde ya da biraz kilo aldığında ‘spor yapmak’ aklına ilk gelen şeylerden biridir. Pazartesi spora başlamak için kendisini motive eder. Pazartesi olduğunda ise, yapılacak işleriyle spora başlamak arasında kalır ve spor yapma hedefini bir sonraki pazartesiye erteler. Erteledikçe spora başlamak da giderek zorlaşır ve motivasyonunun kalitesi düşer.

Tümünü Oku

ZAMANA UYUM SAĞLAMAK

Gözleri kan çanağına dönmüştü. Sanki bir şey batıyordu gözbebeklerine. Yine de bırakamıyordu elindekini. Hem uykusu vardı hem de uyuyamıyordu. Akıllı telefonundan kafasını biraz boşaltmak için açtığı kısa videoları izlerken saatin gece yarısını çoktan geçtiğini anlayamamıştı. “Yine gün bitti ve ben yine bişey anlamadım” diye geçirdi içinden. Başarılı bir meslek hayatı vardı hâlbuki. Uluslararası bir şirkette kariyer basamaklarını hızla çıkmış genç bir yöneticiydi. Bunun için çok da çalışmıştı. Başlarda bu temponun bir süre olacağını düşünüyordu. Ama bir hedefe ulaştıktan sonra diğer hedef için tempo her seferinde daha da artıyordu.

Tümünü Oku

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ DİYE BİR ŞEY VAR MI?

Mutlu Olmanın Formülü Zevklerden Vazgeçmek! Yanlış duymadınız! Deneyimsel Tasarım Öğretisi gerçek anlamda mutluluğu yakalayabilmek için zevklerden fedakarlık etmemiz gerektiğini söylüyor. İlk duyulduğunda birçok kişiye tuhaf gelecek olan bu formül aslında geçmişte büyüklerimiz tarafından uygulanıyordu. Onlar bilerek veya bilmeden mutluluğun sırrını yaşıyorlardı. Hem de bu kadar kişisel gelişim rehberliği olmadan; Peki, nasıl mümkün olabilir zevk almadan mutlu olmak?

Tümünü Oku

EŞYA OBEZİTESİ

Evlerimizde giderek daha fazla dolaba ihtiyaç duyar hale geldik. Yatak odasındaki yetmedi, koridora, o da olmadı, oturma odasına. Buzdolaplarına sığamadık. Çekmeceler yetmedi? Bir o kadar fazlalığı bir yerlere sıkıştırma telaşı, bunun yanı sıra bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçlar. İyi de bu eşya obezitesinin önüne geçebilmenin bir yolu, yöntemi yok mu?

Tümünü Oku

Masum Görünen Sahneler

Nasıl başlamıştı her şey? Bu kadar masum başlayan hikâye nasıl bu noktaya gelmişti. Masum olan hikâye miydi, hikâyenin kahramanları mı? Üç masum arkadaşın evcilik oynarken ince dalları ağızlarına almasıyla mı başlamıştı oyun? Küçücük bir oyun sahnesinden nasıl gelmişti bu noktaya kadar… Şimdi sahne ne kadarda büyüktü. İnce dalla başlayan bağımlılık fark edilmeden nasılda kök salmıştı yaşamlarına.

Tümünü Oku

GENÇLERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI

Ülkemizde ve dünyada ailelerin büyük problemlerden biri haline gelen sigara bağımlılığı oranları çok yükselmiş durumda. İnsan sağlığını ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bu bağımlılık ileri ki nesillerimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Toplumu bilinçlendirmek adına birçok okul, yayın kuruluşu ve dernekler bu konuda aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Gerek görsel mesajlar, reklamlar ve kamu spotları...

Tümünü Oku

Kelepçeler!

İnsan! Ayakları yere değip, başı yukarıda olduğu için dünyayı 360 derece görebilen insan! Her yere dönebildiği, bakıp görebildiği için kendini özgür sanan insan! Bedeniyle istediği her hareketi yapabildiği için zihniyle de her şeyi yapabildiğini sanan insan! Oysa bir baksa iç dünyasına! Elde ettiklerine ve edemediklerine… Sevdiklerine ve sevmediklerine… Umurunda olan ve olmayan şeylere…

Tümünü Oku

Yaşamı, Yaşanmışlığa Çeviren Deneyimlerdir.

Bir saatlik uçak yolculuğunun sonundayız. Uçak yere inmiş, park etmek için pistte dolaşıyor. Yolculara göz gezdiriyorum. Kemerleri çözme anonsundan önce neredeyse herkes cep telefonunu açmış. Sağ salim iniş yapmak değil de tekrar ulaşılabilir olmak rahatlatıyor artık bizi. Orta yaşta takım elbiseli erkekler hemen iş takibine başlıyor. Gençlerimiz konuşmaktan çok mesajlaşıyor.

Tümünü Oku

Hayatın Lisanı

İnsan günlük hayatın koşturmacası içinde alışılmışın dışında pek çok olaylar silsilesi ile karşılaşabilir. Aslında bu olaylar hayatın içinde insana sunulan iz ve işaretlerdir. İşaret bir olay olmadan önce, iz ise olaydan sonra oluşur. Bu iz ve işaretler aslında gitmek istediğimiz yöne dair karşımıza çıkan yön tabelalarıdır. Bu tabelalar doğru okunduğu taktirde bir anlam taşır. Aksi halde insanın paranoyalarını artırmaktan öteye geçmez.

Tümünü Oku
友情链接: 今日新闻 新闻头条 百姓故事 通辽市新闻网 澳门赌场网址 澳门赌场网站 澳门赌场平台 澳门赌场游戏 澳门赌场登陆 澳门赌场棋牌 澳门赌场电子 澳门赌场攻略 澳门赌场网投 澳门赌场代理 澳门赌场真人 澳门赌场21点 澳门赌场赌城 澳门赌场体彩 澳门赌场玩法 澳门赌场论坛 澳门赌场技巧 澳门赌场信誉 澳门赌场体育 澳门赌场入口 澳门赌场试玩 澳门赌场集团 澳门赌场彩票 澳门赌场快3 澳门赌场代理网 澳门赌场百家乐 澳门赌场龙虎斗 澳门赌场现金网 澳门赌场炸金花 澳门赌场老虎机 澳门赌场客户端 澳门赌场移动版 澳门赌场手机版 澳门赌场官方网 澳门赌场娱乐场 澳门赌场娱乐网 澳门赌场游艺场 澳门赌场二八杠 澳门赌场新版本 澳门赌场国际城 澳门赌场十三水 澳门赌场BB视讯 澳门赌场送彩金 澳门赌场捕鱼王 澳门赌场送体验金 澳门赌场官方网址 澳门赌场手机APP 澳门赌场官网APP 澳门赌场娱乐官网 澳门赌场线上注册